Pre firmy

Ďakujeme, že pomáhate prinavrátiť do našej krajiny život.
Vyberte si ponuku šitú na mieru presne pre Vás.

Ako môže aj Vaša firma sadiť budúcnosť?

 • Staňte sa finančným partnerom iniciatívy Sadíme budúcnosť

  Finančnou podporou iniciatívy Sadíme budúcnosť pomôžete zvyšovať jej dopad. Vďaka Vám môžeme zapojiť viac partnerov, obcí a samospráv, firiem i ambasádorov. Zároveň sa tak môžeme viac venovať propagácii, osvete, metodickému poradenstvu pre výsadby a starostlivosti o stromy.

 • Staňte sa finančným partnerom výsadieb

  Vďaka Vášmu daru podporíme konkrétne výsadby stromov tam, kde je to potrebné. Výsadby organizujú miestne komunity ľudí v každom kúte Slovenska. O Vami podporenej výsadbe získate všetky potrebné informácie. Ako narábame s vašimi peniazmi?

 • Registrujte vlastnú výsadbu

  Usporiadajte vlastnú výsadbu vo svojej firme aj so svojimi zamestnancami či dobrovoľníkmi a vysadené stromy zaregistrujte do našej iniciatívy. Buďte firmou zodpovednou voči životnému prostrediu a pomôžte zmierniť dopady klimatickej zmeny priamo v mieste, kde pracujete a žijete.

 • Zapojte svoje kontakty

  Chcete pomôcť iniciatíve, no nemáte dostatočné prostriedky? Pomôžte nám s osvetou! Šírte dobré meno iniciatívy Sadíme budúcnosť v okruhu svojich kontaktov, na sociálnych sieťach, či v médiách.

Máte záujem stať sa partnerom iniciatívy Sadíme budúcnosť? Kontaktujte nás:

Kontakt

Sadíme budúcnosť už podporujú:

Partneri