Starajte sa po výsadbe

Výsadbou všetko iba začína.
O stromy je potrebné sa dobre postarať.

Stromy poskytujú tieň, sú domovom pre rôzne organizmy, ochladzujú okolie, pomáhajú zadržiavať vodu v krajine a chránia pôdu pred eróziou. Aby svoje funkcie plnili aj práve vysadené stromy, musíme sa o ne dobre postarať. Starostlivosť je rovnako dôležitá ako samotná výsadba. 

Problematiku následnej starostlivosti pokrýva Arboristický štandard č. 4. Nájdete v ňom nasledujúce oblasti: 

  • Výchovné rezy
  • Kontrola kotviacich a ochranných prvkov
  • Zavlažovanie
  • Hnojenie
  • Kyprenie
  • Odburiňovanie
  • Ochrana proti chorobám a škodcom

 

Aj dreviny majú svoju finančnú a spoločenskú hodnotu. Dokázali by ste odhadnúť, akú cenu má vzrastlý strom? Finančnú hodnotu konkrétneho stromu si viete vypočítať celkom presne – prostredníctvom online kalkulačky.

Publikácie pre starostlivosť
o ovocné dreviny výborne spracovali
v OZ Ovocný strom: