Staňte sa darcom

Darujte stromy krajine

Našou činnosťou je krajina, v ktorej žijeme, narušená. Boli časy, keď sa stromy a kroviny likvidovali – v mestách, popri cestách, či pre účely poľnohospodárstva. Dnes práve takéto lokality na výsadby vyhľadávame, aby sme do nej stromy a funkčnú zeleň vrátili, pretože tu má svoje nezastupiteľné a nenahraditeľné miesto. Stromy plnia množstvo funkcií – prinášajú tieň, chládok, zadržiavajú vodu v krajine, zmierňujú prudký vietor a prinášajú do lokalít nový život – vtáctvo, hmyz i množstvo živočíchov. Plody, ktoré na nich dorastú nasýtia zver i nás. Stromy majú veľký prínos.

Stromy krajine dlžíme.

Pomôcť v našom úsili nám môžte aj Vy – svojím darom, vďaka ktorému môžeme podporovať lokálne komunity naprieč Slovenskom, ktoré vracajú do krajiny život. Sadíme budúcnosť má aj vďaka našim individuálnym darcom už viac ako rok.

Darujte nám svoje 2%

Program Sadíme budúcnosť realizujeme od jesene 2021. Podporujeme ním lokálne komunity v ich snahe zlepšovať životné prostredie. Podporujeme verejné výsadby funkčnej zelene a stromov na miestach, kde je to potrebné a zároveň ich následnú starostlivosť. Tieto komunity najlepšie vedia, čo je pre danú lokalitu potrebné. Samy plánujú, realizujú i zabezpečujú následnú starostlivosť stromom. My im pomáhame získať odborný pohľad a ďalšiu pomoc pri realizácii výsadbových projektov. Výsadba stromov a kvalitnejšia zeleň nie je univerzálnou a ani jedinou cestou k udržateľnej budúcnosti. Výsadbu stromov však považujeme za konkrétny a užitočný spôsob ako urobiť krajinu krajšou, pestrejšou a najmä odolnejšou voči dôsledkom zmeny klímy.

Vďaka vašim 2% (resp. 3%, ak ste ako dobrovoľník odpracovali min. 40 hodín v roku 2022 a máte o tom potvrdenie) vieme aj tento rok podporiť konkrétnu výsadbu stromov vo vybranej lokalite.

Ako poukázať 2%

Ak som zamestnanec

Ak ste zamestnancom, daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ.

Ak si podávate daňové priznanie sami

Upozornenie: Svoje 2% môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2% teda musí byť minimálne 3 €).

 • Pri vypĺňaní daňového priznania je súčasťou tlačiva aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11.
 • Zvážte poukázanie aj 3%.
 • Najneskôr do 31. marca (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) všetky dokumenty pošlite poštou alebo odneste osobne na ľubovoľný daňový úrad.
 • Naše údaje:
  Obchodné meno: NADÁCIA EKOPOLIS
  Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 00631736
  Právna forma: nadácia
Ak som právnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 • Obchodné meno: NADÁCIA EKOPOLIS
  Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 00631736
  Právna forma: nadácia

V prípade, že s nami chcete na programe Sadíme budúcnosť spolupracovať užšie, nás kontaktujte.

Ako využiť možnosť poukázať 3%

Ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môže vám organizácia, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali, vystaviť Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít.

 • Svoje 3% dane možete darovať ktorejkoľvek príspevkovej organizácii.
 • Využiť na Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín môžete využiť tento vzorový dokument.
 • Potvrdenie je nutné priložiť k daňovému priznaniu.