Organizujte výsadbu

Organizácia výsadby krok po kroku.
Na čo nezabudnúť pred tým, ako začnete s výsadbou.

Ste na výsadbu pripravení? Všetko si ľahko skontrolujete s týmto checklistom!

Máte miesto pre výsadbu?
 • Áno, budem sadiť na svojom pozemku, resp. mám povolenie majiteľa pozemku, na ktorom budem sadiť.
 • Nie, miesto ešte len hľadám. Kde môžem nejaké nájsť?
  Miesto na výsadbu môže poskytnúť odbor životného prostredia príslušného mesta. Plochy určené na výsadbu stromov, napríklad v rámci náhradných výsadieb, sú často už vopred vybrané a zaznamenané v územnom pláne obce. Ak nie, spýtajte sa susedov, spolkov či neziskových organizácií v okolí, či by o výsadbu na svojom pozemku nemali záujem.
  Ak neviete, komu pozemky v okolí patria, nájdite si ich v katastrálnej mape. Vždy je potrebné mať súhlas (ideálne písomný) vlastníka pozemku. Ak sa chystáte sadiť v sídlach, odporúčame tiež zaslať žiadosť mestskému/obecnému úradu s jednoduchou mapou, zoznamom drevín a pod.
  Môžete sa pozrieť aj do mapy na našom webe, či v nej nie sú ponúkané nejaké pozemky na výsadbu.
Nie sú v mieste vašej plánovanej výsadby inžinierske siete?
 • Nie, nie sú, resp. sú, ale všetky potrebné stanoviská a súhlasy mám zaobstarané.
 • Neviem, ako to môžem zistiť a prečo je to dôležité?
  Skontrolujte, či v mieste vašej plánovanej výsadby nie sú pod alebo nad povrchom inžinierske siete. Koruna alebo korene môžu vrastať do ochranného pásma alebo naopak rekonštrukcia sietí môže spôsobiť poškodenie stromu. Niektoré mestá majú dobre spracované technické mapy s lokalizáciou inžinierskych sietí, prípadne niektoré informácie môžete získať z územného plánu obce. Pred výsadbou je však vždy potrebné získať súhlasy, resp. stanoviská správcov sietí (plyn, elektrina, vodovod a diaľkovod, kanalizácia, optické káble, internet a pod.), ktoré by Vám mali poskytnúť zvyčajne do 30 dní od podania žiadosti.
Viete, ktoré druhy drevín chcete sadiť a či sú vhodné pre dané miesto?
 • Áno, zvolil som vhodnú druhovú skladbu. Ako sa môžem uistiť
  Dreviny majú rôzne nároky na vlahu, teplotu, množstvo zrážok a svetelné podmienky. V súvislosti s aktuálnou zmenou klímy je potrebné dbať na vhodný výber druhu a riadnu povýsadbovú starostlivosť (zalievanie, zdravotný rez a pod.). Do krajiny je treba sadiť druhy pôvodné, prípadne zdomácnené. Niektoré druhy nepôvodných inváznych drevín je sadiť zo zákona zakázané, no ani ostatné nepôvodné a invázne nie sú z našej strany odporúčané a podporované (pre viac info a konkrétny zoznam zakázaných drevín tu).
 • Nie, chcem poradiť s výberom drevín.
  Pre inšpiráciu si môžete pozrieť manuály pre príslušné typy výsadieb na partnerskom webe Sázíme budoucnost. Ujasnite si, ktorý typ budete sadiť a podľa toho vyberte príslušné druhy. V prípade výsadieb väčšieho rozsahu si nechajte s návrhom poradiť od záhradného architekta.
Budete sadiť sami alebo v skupine?
 • Budem sadiť sám.
  Poklona k skvelému rozhodnutiu. Môže to byť fuška, ale dozaista aj výzva a zábava. Nezabudnite následne svoju výsadbu registrovať na náš web, aby vznikol ucelený prehľad o všetkých zrealizovaných výsadbách.
 • Chcem usporiadať akciu pre skupinu, ale zatiaľ ju nemám. Ako ju môžem nájsť?
  Oslovte na spoluprácu obec, miestne skupiny či organizácie, aby vám pomohli.  Prípadne požiadajte o pomoc dobrovoľníkov z dobrovoľníckych centier, na ktoré kontakt nájdete na tejto dobrovoľníckej platforme. Rovnako dajte o svojej akcii vedieť svojim známym a okoliu všetkými možnými spôsobmi a zdieľajte udalosť na sociálnych sieťach.
 • Chcem akciu usporiadať pre skupinu, s ktorou sme už v kontakte.
  V skupine priateľov ide práca vždy ľahšie od ruky. Využite skupiny napríklad pre zdieľanie náradia a materiálu, uľahčí vám to prípravy. Odporúčame vytvoriť spoločnú udalosť, cez ktorú môžete zdieľať potrebné informácie.
Máte zaistené sadenice?
 • Áno, sadenice som si zaobstaral.
 • Nie, kde ich môžem zohnať?
  Sadenice je vhodné kupovať v špecializovaných firmách v okolí miesta výsadby, kde si výsadbový materiál i sami pestujú. Sadeničky sú potom zvyknuté na miestne klimatické podmienky a majú lepší predpoklad k uchyteniu. Pri kúpe dávajte pozor na ich zdravotný stav, terminál a koreňový systém. Vyhnite sa nákupom vo veľkých supermarketoch, také stromy vám dlho radosť robiť nebudú. Pri výsadbe vzrastlého stromu (napr. 2,5 m vysokého) sa obráťte na špecializované škôlky. Strom bude už vyrastený a bude mať okamžitý efekt. Tieto stromy je vhodné použiť do alejí, vetrolamov či ako solitéry. Niektoré škôlky sú však iba veľkoobchodné a predávajú výhradne mestám, obciam a firmám.
Máte plán výsadby a viete, koľko chcete sadiť stromov?
 • Áno, skontroloval som vhodnosť miesta, vzdialenosť sadeníc a všetko je v podrobnom plániku.
 • Nie, kde nájdem potrebné informácie?
  Plán výsadby vám povie, ako bude výsadba vyzerať a či na nej máte na svojom pozemku dostatok priestoru. V prípade výsadby na poľnohospodárskej pôde je treba sa dohodnúť s poľnohospodármi a nechať im miesto na prejazd tak, aby vám novú výsadbu nezničili. Inšpiráciu a potrebné informácie pre výsadbový plán môžete získať z manuálov pre príslušné typy výsadieb na partnerskom webe Sázíme budoucnost .
Máte vypracovaný rozpočet a pokryté náklady na výsadbu?
 • Áno, mám rozpočet. Ako môžem získať nejaké financie?
  Financie na výsadbu môžete získať z verejných zdrojov. Môže ísť o zdroje z európskych fondov, štátne, krajské alebo obecné. Ďalej môžete využiť zdroje súkromné (nadácie, firmy). Ich stručný prehľad uvádzame v sekcii nižšie.
 • Áno, viem, koľko ma výsadba bude stáť a z čoho ju zaplatím.
  Výsadbou to iba začína. Nezanedbateľnou čiastkou bude následná starostlivosť. Zálievka, vyžínanie, ochranné prvky ku stromom sú nutnosťou, na ktorú nesmieme zabudnúť.
 • Nie, na čo v rozpočte nezabudnúť a ako zaistiť finančné pokrytie?
  Nezabudnite do rozpočtu zahrnúť náklady na výsadbový materiál, jeho dopravu, prípravu stanovišťa, ochranné prvky (koly, náradie, chrániče pred ohryzom), prostriedky na zaistenie následnej starostlivosti. Financie na výsadbu môžete získať napríklad z verejných zdrojov. Môže ísť o zdroje z európskych fondov, štátne, krajské alebo obecné. Ďalej môžete využiť zdroje súkromné (nadácie, firmy). Ich stručný prehľad uvádzame v sekcii nižšie.

Ako získať financie na výsadbu

Financie na výsadbu môžete získať z verejných zdrojov. Môže ísť o zdroje z európskych fondov, štátne (Environmentálny fond, Program obnovy dediny realizovaný Slovenskou agentúrou životného prostredia ), krajské alebo obecné (participatívne rozpočty). 

Ďalej môžete využiť zdroje súkromné (nadácie, firmy).

Aktuálne výzvy na otvorené grantové kolá Nadácie Ekopolis nájdete na webovej stránke.

Keďže pri výsadbách je dôležité vhodne zvoliť obdobie a starostlivo všetko naplánovať a pripraviť, väčšina grantových výziev na získanie finančných zdrojov sa z tohto dôvodu vyhlasuje v zime a na jar.

Odborná stránka výsadby
a následná starostlivosť

Výsadba drevín a následná starostlivosť je metodicky usmernená arboristickým štandardom č. 4. Ďalšie arboristické štandardy sa venujú rezom stromov, krov, hodnoteniu stavu stromov a ochrane drevín pri stavebnej činnosti, nájdete ich spracované na stránke ISA Slovensko.

Publikácie pre starostlivosť o ovocné dreviny výborne spracovali v OZ Ovocný strom.

Ako zaregistrovať výsadbu?

Ako registrovať výsadbu