Spriatelené projekty

O budúcnosť Slovenska sa starajú
aj naše spriatelené projekty.

Anketa Strom roka

Cieľom ankety je upozorniť na krásu a hodnotu stromov a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Starostlivosť o vysadené stromy i vzrastlé dreviny je dôležitá ako ich samotná výsadba. Aj preto je jedným zo spriatelených projektov iniciatívy anketa Strom roka, ktorá ludom približuje príbehy stromov, prispieva k ich odbornému ošetreniu a v nemalej miere aj k ich samotnej záchrane.

Zelené oázy

Program Zelené oázy dlhoročne zvyšuje kvalitu života v komunitách a mestách po celom Slovensku. Cieľom programu je budovať spoluprácu na lokálnej úrovni.