Galanta

Zmiešaný permakultúrny sad s prvkami agrolesnictva

Postupne vysádzame dlhoveké ak produkčné stromy podľa odborného návrhu. V závere bude mať sad približne 0,5 ha.