Zálesie

ŽIVÝ MEANDER – Obnova a sprístupnenie biotopu lužného lesa Malého Dunaja

V bezprostrednej blízkosti obcí Zálesie na toku Malého Dunaja dobrovoľníci obnovili biotop lužného lesa. Vysadili 37 stromov z jelší, topoľov, duby, vŕby a citlivo dotvorili a upravili túto doteraz prehliadanú lokalitu verejnosti.