Nitra

Farebné jedlé živé ploty

Cieľom bolo doplniť už existujúci živý plot popri škole, ktorý bude plniť nielen estetickú funkciu, ale aj optickú stenu a zároveň bude eliminovať hlučnosť, prašnosť z komunikácií okolo školy. Bude poskytovať prirodzený tieň, útočisko a potravu pre rôzne druhy vtáctva a hmyzu. Deti budú spoznávať prírodu- život rastlín, vtákov, hmyzu v jej prirodzenom prostredí. Realizáciou daného projektu sa vytvorí aj akési súkromie v centre sídliska.