Bánov

Zelená oáza v šprotovom areáli Bánov

K zrealizovaniu projektu prispel dobrý nápad, ktorý vzišiel z podnetu konkrétneho pána poslanca. Samotný projekt bol vypracovaný prednostkou obecného úradu za odbornej pomoci miestneho záhradkára, tak, aby výber a počet stromov bol vhodný pre danú lokalitu a priestor. Samotná organizácia bola na prednostke obecného úradu spoločne s kolektívom zamestnancov, ktorý nemalou mierou prispeli k zorganizovaniu akcie, najmä v oblasti propagácie, prípravy a zabezpečenia občerstvenia a náradia. Obrovskou pomocou bol strojový výkop jám pre stromy, ktoré zabezpečil ďalší pán poslanec. S uvedenou pomocou sme pri príprave projektu pôvodne nepočítali. Reakcie ľudí z okolia sú veľmi pozitívne, o čom nakoniec svedčila aj samotná účasť občanov na danej akcii. Pri realizácii projektu vznikli nové priateľstvá a samotné upevnenie vzťahov v komunite.Bolo radosťou sledovať nadšenie a elán všetkých zúčastnených dobrovoľníkov.