Žilina

Zeleň v parku Frambor

Pôvodné územie bolo skládkou odpadu pod žilinským viaduktom. Nadšenci a dobrovoľníci sa už niekoľko rokov snažia zmeniť územie na mestský park. Na to aby park mohol byť parkom bolo treba vysadiť stromy. Zakúpiť stromy a materiál na ich výsadbu bola ta pravá motivácia ako dostať zeleň do priestoru kde chýbali stromy.