Krupina

Záhrada RAJ

V priebehu Marca až Apríla vysadiť jednotlivé dreviny na predom pripravené stanovištia, na pozemkoch o rozlohe cca 2 ha. Postupne sa tak bude tvoriť základný obraz budúcej Záhrady RAJ.