Malé Dvorníky

Vysaďme spolu stromy

Stromoradie medzi obcami Veľké Dvorníky, Malé Dvorníky a obcou Ohrady vytvorilo živým koridor popri cyklotrase. Vysadené hlohy, javory a hraby pomáhajú zadržať vodu v krajine počas prívalových dažďov a ochraňujú cyklotrasu pred prehrievaním v letnom období, rovnako dôležité je, že stromy lákajú spevavce a drobné živočíchy.