Dlhá nad Váhom

Výsadba vetrolamu v Dlhej nad Váhom

Impulzom pre nás bola skutočnosť, že v okolitej krajine absentuje funkčná zeleň, ktorá by priaznivo ovplyvnila negatívny dopad klimatických zmien. Na sadenie stromov sme využili obecné pozemky, ktoré sú už desiatky rokov určené na výsadbu trvalého porastu zelene, na výsadbu vetrolamu v územnom pláne obce. Predošlé vedenia obce malo iné preferencie, nenašli sa ani financie, ani ľudia, ktorí by za sadenie a dlhodobú údržbu sadu boli ochotní brat zodpovednosť. Územie ktoré sa vyznačuje zníženou biodiverzitou bolo využívané na poľnohospodársku výrobu vlastníkmi priľahlých pozemkov už viacej rokov bez finančnej kompenzácie za používanie. Každý si bol vedomí tejto im priaznivej situácie a preto proti sadeniu stromov nemali námietky.Komunitná výsadba, diery pre stromy boli pripravené pár dní pred výsadbou, členovia OZ Aldea ráno vyniesli na pozemok všetok materiál, rozmiestnili stromčeky podľa odrôd podľa pripraveného plánu. Postupne prichádzali dobrovoľníci, ktorí dostávali úlohy podľa potreby. Ku každému stromu bol zrazený jeden kôl, ku ktorému sme pripevnili stromček s ochranným pletivom. So sadením pomáhali miestni občania aj z okolitých obcí, členovia miestneho poľovníckeho zväzu, žiaci a učiteľky zo ZŠ Kráľová nad Váhom, okrem iných. Obecný úrad Dlhá nad Váhom zabezpečil polievanie výsadby. Akcia prebehla bez problémov od 7:00 do 15:00.