Odorín

Výsadba v poľnohospodárskom družstve Rozkvet

Pivovarníci, pestovatelia jačmeňa a odborníci Nadácie Ekopolis priniesli unikátny projekt Pre jačmeň do ďalšieho regiónu Slovenska. Ten uplatňuje princípy takzvaného agrolesníctva, čím pomáha predchádzať znehodnocovaniu kvalitnej pôdy, zlepšuje jej úrodnosť a rieši problém s vodou – jej nedostatok i riziko povodní. Poľnohospodárske družstvo Rozkvet v obci Odorín na východe Slovenska tak vďaka projektu vysadilo 75 kusov sadeníc jelší, topoľov, vŕb a brestov.