Čierna nad Tisou

Výsadba v mestskom parku

Na odporučenie arboristu bolo navrhnuté omladenie výsadby a citlivé zásahy nevyhnutné pre zabezpečenie vitálnej funkcie parku ako miesta prechádzok, detských hier a pohybu pod korunami stromov. Miestni nadšenci vysadili lipy, duby, ale aj jablone a korkovník, spolu 17 stromov oživilo mestský park. Miestni obyvatelia chcú v rozvoji parku pokračovať a v nasledujúcom období doplniť lavičky a detské ihrisko. Výsadba drevín bola realizovaná 22. apríla 2022, teda symbolicky na Deň Zeme.