Dunajský Klátov, Veľké Dvorníky

Výsadba stromov pri cyklotrasách

Vďaka podpore programu "Zelené oázy" sa nám podarilo pri cyklotrasách vysadiť 41 stromov. Zeleň popri cyklistických komunikáciách skrášľuje prostredie a zároveň aj spríjemní a skvalitní aktívny pobyt širokej verejnosti - miestnych obyvateľov a návštevníkov v území.