Komárno

Výsadba na ZŠ Komenského, Komárno

Základná škola v Komárne má jednu triedu, ktorá je zameraná na environmentálnu výchovu. Práve s týmito deťmi podávali aj projekt do súťaže a realizujú na škole rôzne opatrenia. Táto trieda zároveň mala na starosti aj výsadbu. V rámci areálu sa sadilo na niekoľkých miestach, kde si to stromy a kríky naozaj pýtalo. Žiaci na tejto škole boli veľmi aktívni, dobre sa s nimi spolupracovalo - bolo vidieť, že sú pre výsadbu stromov skutočne nadšení. Veľa sa pýtali a takmer všetko zvládli samostatne. :)