Nitra

Výsadba na ZŠ Fatranská Nitra

Základná škola na Fatranskej v Nitre má naozaj veľmi štedrý areál, ktorý využívajú práve na účely envirovzdelávania a rôznych eko aktivít. Na pozemku majú aj stromy, ktoré sú však staré a potrebujú ošetrenie, resp. postupnú náhradu formou dosádzania nových stromov. Postupne tento areál premieňajú na živú eko učebňu, majú aj iné biodiverzitné opatrenia (hmyzie hotely, ježovníky, vtáčie búdky), vyrábajú si vlastný mulč, majú skleník, vyvýšené záhony na pestovanie bylín. Žiakov sa snažia do týchto aktivít čo najviac zapájať. Výsadby sa zúčastnili rôzne ročníky - od deviatakov, ktorí boli najviac nápomocní, až po druháčikov, ktorí sledovali vysádzanie a počúvali náš výklad.