Bratislava

Včelia záhrada

Nevyužívanú záhradu uprostred bratislavskej Karlovej Vsi sa podarilo zmeniť na ovocný sad 60 ovocných stromov, jablone, slivky, čerešne, hrušky, orechy, moruše, duly aj jarabiny a 50 ovocných kríkov. Zväz včelárov na záhrade umiestnil niekoľko úľov a tak sú stromy zdrojom potravy pre včelstvo. Záhrada je tak živým miestom odborných prednášok pre študentov včelárstva, ale aj pre širokú verejnosť.