Šenkvice

Stromoradie Šenkvice – Háj

69 stromov v kilometrovom stromoradí pri poľnej ceste medzi poliami na podporu biodiverzity a zmiernenie klimatickej zmeny.