Košice

Strom – priateľ človeka

Realizáciou projektu došlo k omladeniu výsadby v Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a k doplneniu o vzácne, nevšedné druhy drevín. Vysadené stromy lemujú nový dendrologický chodník, ktorý vedie návštevníkov naprieč veľkou časťou botanickej záhrady.