Horná Štubňa

Školský ovocný sad

Vysadili sme si v areáli 25 ovocných stromov.