Zákamenné

Skautská rajská záhrada

V našej obci pôsobí skautská organizácia Gentiana Dolný Kubín, 91.a 11.oddiel Vojtaššákových skautiek a skautov a bolo by pre nich vhodné starať sa o ovocný sad, pre vzťah k prírode a aj zbieranie úžitku z nej. Hľadali sme vhodný pozemok, ktorý nám poskytla rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné. Časť uvedeného pozemku cirkev pri kostole Sv. Jozefa vysporiadala v roku 2023 a bola to len lúka, ktorá slúžila na produkciu sena. Vysadený je alejový ovocný sad, ktorý bude slúžiť aj ako park.