Senica

Obnova parku na starom sídlisku

Projekt sa realizoval v parku na starom sídlisku, ktorý leží na križovatke ulíc Dlhá a Železničná v západnej časti mesta Senica. Park v priebehu rokov prišiel o celistvosť stromoradí, ktoré ho lemovali. Na drevinách v jeho najstaršej časti sa už začínajú prejavovať známky pokročilejšieho veku. Hlavnou myšlienkou a našou snahou bolo obnoviť stromoradia a vysadiť nové dreviny tak, aby mohli byť časom náhradou za staršie stromy. Do parku sme taktiež vysadili skupiny kríkov, vyrobili a osadili vtáčie búdky a ošetrili staré stromy za pomoci arboristov.