Brezno

Sadíme budúcnosť v Banisku Brezno

Z poskytnutej dotácie a vlastných finančných prostriedkov bolo neziskovou organizáciou Brezno pre občanov zakúpených 24 ks čerešní a 5 ks sliviek, k tomu príslušný materiál na výsadbu, náradie a ochranné pomôcky. Na dohodnutý dátum boli zorganizovaní zástupcovia Brezno pre občanov, n.o., Lesy Mesta Brezno, dobrovoľníci z radov seniorov, žiaci a učitelia dvoch základných škôl a pozvaní zástupcovia Nadácie EKOPOLIS.