Partizánske

Sadíme budúcnosť na Šípku

V roku 2022 bolo mesto Partizánske úspešné v projekte "Nové stromy na Šípku v Partizánskom", vďaka ktorému pribudlo pri parkovisku v blízkosti dvoch novopostavených bytových domov 17 ovocných a okrasných stromov. Na základe pozitívneho ohlasu od občanov sa mesto rozhodlo pokračovať vo výsadbe a tak prispieť k zmierneniu dôsledkov meniacej sa klímy a zlepšovaniu životného prostredia pre svojich obyvateľov. Pozemok, kde boli nové stromy vysadené, bola nevyužívaná trávnatá plocha, ktorá vznikla za novopostavenými bytovými domami. Akcia začala otvorením a uvítaním všetkých účastníkov. Samotnú výsadbu začal p. Milan Hronec z Nadácie Ekopolis odborným a zároveň pútavým vysvetlením spolu s praktickou ukážkou správneho sadenia stromov. Následne sa pridali predškoláci z MŠ Malinovského a tretiaci zo ZŠ Malinovského a ostatní členovia komunálnej čaty mesta Partizánske. Takto spoločne bolo vysadených všetkých 15 stromov, ktoré boli zároveň uviazané o pomocné koly a poliate vodou.