Haluzice

Sad Lúčky

Sad Lúčky na turistickom chodníku okolo obce Haluzice, ktorý bol desaťročia zabudnutý dostal druhú šancu. Miestni nadšenci omladili jeden zo starých ovocných sadov dlhovekými ovocnými stromami pôvodnými odrodami jabloní ako jadernička-moravská, kalvin červený, jesenný, kardinál pásikavý, krasokvet žltý, priesvitné letné, smiřické vzácne, sudetská reneta, riznerovo skoré, parména zlatá zimná a ďalšími.