Bánov

Rozprávkový zelený raj v školskom areáli Bánov

K realizácii projektu prispel dobrý nápad, ktorý vzišiel z podnetu konkrétneho pána poslanca. Samotný projekt bol vypracovaný prednostkou obecného úradu za odbornej pomoci miestneho záhradkára, ktorý pomohol aj s vhodným výberom ovocných stromov. Samotná organizácia sa konala v úzkej súčinnosti prednostky obecného úradu, riaditeľky a pedagógov Základnej školy s materskou školou v obci Bánov, tiež miestneho záhradkára, zamestnancov obecného úradu, dobrovoľných hasičov a tiež pomoc formou výkopového stroja od miestneho podnikateľa, ktorý nezištne poskytol svoje služby pre tento účel. S uvedenou pomocou sme pri príprave projektu nepočítali. Reakcie okolia ale aj samotných žiakov boli nad naše očakávania. Zaznamenali sme iba pozitívne ohlasy. Vďaka projektu prišlo k zlepšeniu, utuženiu existujúcich vzťahov, nadviazaniu nových vzťahov. Vládla dobrá nálada, ktorá bola podporená krásnym slnečným počasím. Svojou účasťou nás poctil aj zástupca Nadácie Ekopolis p. Gálik. Sme vďačný za jeho účasť na akcii.