Tisovec

Revitalizácia ovocných stromov v doline Roveň pod Vysokým vrchom

V doline Roveň je dvanásť starých usadlostí, v ktorých sú zachované staré odrody ovocných stromov. Zdravotný stav starých stromov je alarmujúci a mnohé z nich sú pred zánikom. Tieto malé ovocné sady sú z rôznych druhov ovocných stromov, napr. čerešňa, jabloň, hruška, slivka a orech. Keďže je dolina Roveň zaujímavým krajinársky hodnotným miestom, kde donedávna žili pôvodní obyvatelia v starých usadlostiach, rozhodli sme sa týmto projektom obnoviť časť ovocných stromov a zároveň z nájdených podpníkov v ostatných usadlostiach založiť nový ovocný sad. Tento ovocný sad je v nadmorskej výške takmer 1 000 metrov nad morom.