Ižkovce

Posaď sa (d) u nás a prejdi sa Titiho aradskou Alejou

Na náučnom chodníku z Ižkovciec po hrádzu k Bešianskému poldru a pokračujúc do Čičaroviec, dobrovoľníci vysadili stromoradie. V prázdnom úseku medzi poliami poskytnú duby domov spevavcom a podporia prírodný charakter tohto unikaného miesta.