Banská Štiavnica

Revitalizácia ovocného sadu II. etapa

Samotnej výsadbe predchádzali prípravné práce, ktoré spočívali v stanovení odrôd určených na výsadbu, spolu s určením ich pozície na ploche a tiež vo vykopaní jám požadovaných rozmerov. Výsadba bola spestrená podujatím „Ovocný festival“, počas ktorého bolo vysadených 20 stromov a 30 kríkov. Odborný dozor pri výsadbe zabezpečovali Bruno Jakubec spolu s Andreou Miklošovou. Počas podujatia na všetkých čakalo aj prekvapenie v podobe zaujímavých aktivít ako napr. ukážky tradičného spracovania jabĺk akým je muštovanie, ochutnávka jablkového koláča a niektorých odrôd jabĺk rastúcich v ovocnom sade. Študenti tretieho ročníka mali pre zúčastnených pripravené aj ďalšie aktivity a hry zamerané na rozvoj motoriky a prírodovedného myslenia. Súťažili v rýchlosti bielenia jablka, v najdlhšej šupke, delili ovocie podľa charakteristických znakov a vlastností do skupín, hmatom určovali jednotlivé druhy ovocia, ovoniavali bylinky alebo spoznávali semená lesných drevín.