Badín

Ovocný sad v Trninách

Výsadbu vykonali členovia SZZ v Badíne spoločne so zamestnancami obecného úradu Badín a žiakmi ZŠ s MŠ Badín s triednymi pedagógmi a rodičmi pod odborným dozorom Juraja Majerského, odborníka na sadenie a orezávanie ovocných drevín. Vysadilo sa 21 ovocných drevín - jabloní dodaných z Ovocnej a okrasnej škôlky Biele Karpaty (OZ Ovocný strom). Druhy jabloní boli vyberané v súlade s odrodami, ktoré sa pestujú v tejto oblasti dlhodobo. Dvojice žiakov si vysadili "svoju" jabloň. Každý stromček je označený druhom stromu, jeho odrodou a menami žiakov, ktorí daný strom sadili. Alej ovocných drevín okrem svojej úžitkovej hodnoty prispeje k znižovaniu uhlíkovej stopy v ovzduší, zadržiavaniu vody, poskytne tieň a bude slúžiť aj opeľovačom.