Obec Bartošova Lehôtka

Ovocný sad pre všetkých

Starý ovocný sad bol vďaka grantu Zelených oáz odborne ostrihaný a dosadené tu boli staré odrody ovocných stromov. Sad pod kostolom, ktorý sme sa rozhodli zrevitalizovať, bol na prvý pohľad v nie najlepšom stave. Suché konáre a malá úroda svedčili o potrebe nového reštartu. Sad bol, je a vždy bude verejný, nakoľko jeho poloha je v strede obce. Obecná kronika uvádza, že prvé ovocné stromy tam boli vysadené zhruba pred 100 rokmi učiteľom a žiakmi tunajšej školy. Náš sad pod kostolom dostal novú vzpruhu, vďaka čomu ešte mnoho ďalších rokov bude môcť poskytovať chutné plody širokej verejnosti, ostane príjemným miestom na oddych, tak ako sme to poznali v minulosti. My, občania, sme sa dokázali spojiť pre dobrú vec, naše spoločné úsilie sa odzrkadľuje v lepších medziľudských vzťahoch aj v chutnejšej cestičke ku kostolu (prvé ríbezle a egreše sme už ochutnali :)). Prajem našej ovocnej "zelenej oáze" ešte veľa takýchto verejných brigád, ľudí, ktorí sa o ňu budú starať, nech je príjemným miestom pre život nás, ľudí, ale aj domovom pre vtáky a hmyz.