Bukovce

Ovocný sad opäť na Bukovej hirke

Cieľom projektu bolo obnoviť ovocný sad v areáli monastyra na Bukovej hirke a to realizáciou omladzovacieho rezu existujúcich ovocných stromov a výsadbou nových ovocných stromov (jablone, hrušky, čerešne a slivky). Na lúke vedľa monastyrského chrámu sa vysadili nové ovocné stromy, ktoré sa stali súčasťou ovocného sadu, ktorý je voľne prístupný všetkým návštevníkom tohto miesta. Zároveň sa vybudoivali dva hmyzie hotely, ktoré napomôžu prezimovať miestnemu hmyzu a zároveň ukážu návštevníkom, že aj o hmyz je potrebné sa starať. Realizáciu vodozádržných opatrení v podobe vybudovania medzí došlo k zlepšeniu environmentálnych podmienok v rámci daného územia. Uvedený ovocný sad bude slúžiť ako zdroj ovocia, pre všetkých návštevníkov, ktorý zavítajú na Bukovú hirku, pričom zároveň ovocie, ktoré sa vyzberá počas roka, bude poskytnuté sociálne slabším rodinám. Zároveň bude slúžiť ako potrava pre včely, ktoré sú už v súčasnosti chované v blízkosti plánovanej výsadby ovocných stromov.