Nový svet, 98 026 Horné Zahorany,

Ovocný sad na Rytierovom dvore

Projektom nadväzujeme na ovocinársku tradíciu regiónu, chceme obnoviť pôvodný genofond, navrátiť krajine pôvodný ráz a ponúknuť jej adekvátnu starostlivosť. Lokalitu využívame v prenájme na aktivity združenia, zároveň bola lokalita využívaná ako TTP spásaný ovcami z miestnej farmy, pre ktoré bude sad neskôr pôsobiť ako prirodzený tieň. V okolí sa už začalo s výsadbou parkovej zelene okolo jazera a manšieho sadu pri farme, kde je umiestnená včelnica. Našim zámerom je vytvoriť v okolí zelenú oázu, ktorá bude slúžiť zvieratám ako aj návštevníkom a jej plody budú premieňané na lahôdky formou zážitkovej gastronómie. Výsadba v sade na Rytierovom dvore prebiehala v mesiacoch marec - máj 2023, príčom sadenice boli zprvu posadené do zemných balov pre zosilnenie koreňovej sústavy a následne presádzané priamo na lokalitu pomocou dobrovoľníkov. Nakoľko boli sadenice orechov, morúš a gaštanov slabšie, ostali v zemnom bale a budú dosadené v priebehu mesiacov jún - august, počas školských výletov a detských táborov so zapojením detských účastníkov. Vznikne tak sad o rozlohe 6848 m2 s roztečou stromov 7x7m. Súčasťou táborov bude aj edukačno-vzdelávací program starostlivosti o vysadené stromčeky a ich ošetrenie.