Ňárad

Ovocná záhrada pre MŠ v Ňárade

Samospráva obce Ňárad spolu s dobrovoľníkmi, rodičmi, s DHZ obce Ňárad a miestnym občianskym združením 20. apríla v popoludňajších slnečných hodinách realizovali výsadbu drevín a ovocných stromov v areáli MŠ v Ňárade. Akcia dopadla veľmi úspešne, účastníci vysadili 16 ks ovocných stromov a 12 ks ovocných drevín. Do 3 vyvýšených záhonov boli vysadené planty jahôd a nejaké zeleniny - kaleráb, šalát, atď.