Dolné Orešany

Orešanský jedlý les

Zámerom projektu Orešanský jedlý les je na odlesnenom, južnom a slnečnom úpätí Malých Karpát vysadiť a vybudovať prírodný rekreačný a náučný priestor pozostávajúci z tradičných lokálnych ovocných stromov a krov. Lokalita má slúžiť komunite obyvateľov a návštevníkov obce ako príjemný cieľ krátkych rekreačných prechádzok s možnosťou zberu a konzumácie úrody ovocia. Budúce vzrastlé dreviny umožnia na suchom svahu nad obcou zlepšiť klímu a zadržiavať vodu.