Bajany

Stromy – pľúca Zeme

Na základe poradenstva Ing. L. Mihálika bola zadaná objednávka na 80 ks listnatých stromov - javorov. Pred výsadbou bol terén vykosený a upravený. Bol zabezpečený dovoz oporných kolíkov a drenážnych rúrok proti ohryzu. V dňoch 13. 4. a 14. 4 prebehla výsadba za pomoci dobrovoľníkov pod dozorom Ing. Mihálika a osadenie ochrany proti ohryzu a oporných kolíkov. Stromčeky boli vysadené pozdĺž asfaltovej poľnej cesty smerom k starému a novému cintorínu.