Lučenec

Nové stromy pre Rúbanisko I

Realizácia projektu prebiehala ťažiskovo v dvoch častiach. Na jar bola realizovaná tradičná susedská brigáda, bolo vyčistené okolie, orezané vzrastlé stromy, opravené siete na futbalovom ihrisku, znovu osadené volejbalové siete. Na jeseň sme nakoniec vysadili 29 vzrastlých stromov. Na výsadbe sa zúčastnili naši aktívni dobrovoľníci, mladší i starší susedia. Vzťahy v komunite tak naďalej udržujeme živé, rozvíjame spoluprácu s miestnymi a snažíme sa v spolupráci ďalej pokračovať. Okolie vnímalo výsadbu nových stromov pozitívne, nakoľko napriek pomerne veľkému počtu stromov v celej lokalite sme doplnili zeleň aj tam kde chýbala.