Poľný Kesov

Nová lipová aleja ukončená kvetnými lúkami.

Zaplnili sme prázdnu poľnú cestu novými lipami a na koncoch sme vysadili kvetné lúky