Látky

Návrat ku koreňom

Skromná pomoc prírode rozšíriť pôvodnú prirodzenú vegetáciu v prevažne monokultúrnej krajine smreka obyčajného.