Nitra

Náučný chodník Včelársky skanzen – revitalizácia

Navrhované stromy a kry koncepčne doplnia areál Včelárskeho náučného chodníka. Výber drevín bol s dôrazom vhodnosti pre včely a opeľovače tak, aby bola čo najširšia ponuka počas celého roka, resp. celej vegetačnej sezóny od skorej jari do jesene. Uprednostňujeme pôvodné alebo udomácnené druhy drevín vypestované v Čechách. Dreviny a kry budú výdatným zdrojom nektáru a peľu pre včely a ďalšie voľne žijúce opeľovače. Pri výbere druhov drevín sme sa inšpirovali prírodovedcom a dlhoročným včelárom Václavom Švamberkom a poradili so slovenským vedcom z Ústavu zoológie SAV Marekom Semelbauerom, ktorý sa sústavne venuje hmyzu. Projekt sme realizovali pod vedením záhradno-architektonického Arden ateliéru. Okrem výberu vhodných druhov drevín a výberu miesta boli dreviny odborne vysadené – hĺbenie jamy, samotnej výsadby stromu, ukotvenie vysadeného stromu ako prevenciu proti vychýleniu. Vytvorili sme závlahovú misu, na kmene stromov aplikovali ochranný náter Arboflex, zhotovili sme ochranu proti koseniu a ohryzu zverou, zamulčovali sme mulčovacou kôrou a budeme zalievať potrebnou zálievkou podľa potreby. Vďaka 3 projektom cez 3 nadácie sa nám podarilo získať spolu 6 550 Eur na realizáciu výsadby a jej čiastočnú udržateľnosť počas 3 rokov. Podarilo sa nám zakúpiť spolu 21 stromov a 14 krov.