Hurbanovo, Bohatá

Náučná remízka

Výsadbu sme realizovali s cieľom podporiť už začatú výsadbu so zámerom obnovy kvality pôdy a tvorby remízky uprostred monokultúr ornej pôdy. Remízky sú dôležitým prvkom v poľnohospodárskej krajine pre udržanie biodiverzity lokálnej fauny a flóry, pričom tiež poskytujú úkryt pre divo žijúcu zver. Náš pozemok je situovaný na severovýchodnom svahu so spádom a teda so zvýšeným sklonom k veternej a vodnej erózii. Výsadba stromov a zelene prispieva k zvýšeniu retenčných schopností pôdy po tom, ako bola desaťročia využívaná v systéme intenzívneho poľnohospodárstva.