Levice

Náš sad

Projekt Náš sad sme pripravili okolo Komunitného centra na Ladislavovom dvore - ten bol prázdny a neposkytoval komunite žiadne podporné aktivity. V Komunitnom centre sa pracuje s obyvateľmi z komunity a je potrebné ich viesť k rôznym činnostiam, ktoré ich môžu posunúť aj pri ich zamestnaní sa, alebo pri lepšom zabezpečení ich základných životných potrieb. Je dosť problematické, keď priestor neposkytuje žiadne podnety, ktoré by viedli k rozšíreniu obzoru a činnostiam súvisiacim so skvalitňovaním života. Toto bol náš hlavný cieľ, aby vytvorený priestor bol motivačný, inšpiratívny a podporujúci prácu celých rodín v prospech činností, ktoré môžu zlepšovať a postupne meniť život členov komunity. Vysadili sme tu stromy a kríky domácich druhov.