Šalgočka

Morušový a orechový sad

Stromy sa vysadili na obecných pozemkoch za pomoci dobrovoľníkov z obce na jeseň 2023. Stretli sme sa s dobrovoľníkmi za pekného počasia po výdatnom víkendovom ďaždi. Prišli dôchodcovia, občania v produktívnom veku ale i deti a babičky a dedkovia s vnúčatkami, ktoré si priniesli detské náradie. Následná starostlivosť prechádza na zamestnancov obce pri údržbe verejnej zelene.