Pezinok

Mestský sad Rozálka

100 ovocných stromov na lúke pre zmiernenie klimatickej zmeny a podporu biodiverzity, doplnený veľkými kmeňmi stromov pre hmyz (lavičky), kamennými kopami pre jašterice, lúčnymi kvetmi pre opeľovače, búdkami pre vtáky a pod.