Setechov

Medový sad

Pozemok na ktorom je výsadba realizovaná bol dlhé roky nevyužívaný. Jediným úžitkom bola kosba miestnym drobným farmárom, čo je aj naďalej možné. Zároveň bola citeľná požiadavka na zdravé nestriekané ovocie a miesto prijatia v príjemnom prírodnom prostredí. Ďalším dôvodom je aj návrat starých odrôd do tunajšieho vidieka, vetrolam, zachytávanie vody v krajine a spevňovanie kopca. Realizácia bola konaná na viacero etáp a pri komunikácii s verejnosťou sme sa stretali s pozitívnymi reakciami, kedy množstvo ľudí bolo potešných a chceli prispieť k budovaniu sadu. Ľudia sa úprimne zaujímali, a tak sme to využili na vzdelávacie aktivity priamo v sade, ako aj v miestnych záhradách.