Šenkvice

Malokarpatské sady – Šenkvice

Extenzívny verejne prístupný ovocný sad na trávnatej ploche v poľnohospodárskej krajine na podporu biodiverzity a zmiernenie klimatickej zmeny.