Smrečany

Liptovské stromoradia: Smrečany, zeleň pri futbalovom ihrisku

Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) sa zapojilo do 9. edície programu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ a za 3. miesto v hlasovaní zákazníkov sme získali podporu 300 eur. Do programu bolo prijatých 477 žiadostí a Tesco prerozdelilo medzi 231 víťazov finančné prostriedky vo výške 169 400 eur. Zákazníci Tesco odovzdali súťažiacim projektom vyše 2,7 milióna žetónov. V rámci projektu - ktorý je súčasťou dlhodobej vízie Liptovské stromoradia - za súčinnosti s OZ LIPA – Liptovskí aktivisti i obcou Smrečany bolo vysadených pri športovom stánku obce 45 kusov buka lesného variety Atropunicea.