Levice

Lipové stromoradie

Je vysadených 16 líp malolistých pre zvýšenie biodiverzity priestoru a zlepšenie mikroklímy v meste. Je to ďalší prvok Zelenej infraštruktúry mesta Levice.